• Version 1
  • Download 1593
  • File Size 771.14 KB
  • Create Date July 21, 2020
  • Download

Isang kapakipakinabang na Gamit ng mga Magsasaka

Ang Soil Test Kit (STK) ay nagtataglay ng mga sangkap na inihanda ng Bureau of Soils and Water Management (BSWM) para magamit ng mga field technicians at mga magsasaka upang pag-aralan ang mga “soil sample” sa bukid. Sa pamamagitan ng kagamitang ito, higit na madaling malaman ang taglay na sustansya at problema ng lupa batay sa kulay na maaaring lumitaw sa soil sample na nasa test tube.